Polityka prywatności

 

Drodzy użytkownicy,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej oferty.

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas ważna. Informacje, które otrzymujemy i przechowujemy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy wyłącznie do celów wewnętrznych oraz do ulepszania naszej oferty. Nie przechowujemy w plikach logów adresu IP przesyłanego przez Państwa przeglądarkę internetową.

 

Nazwisko i dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie.

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych odnoszą się do przetwarzania danych przez: 

Rechtsatelier GbR 
Waidmarkt 4
50676 Kolonia 
E-mail: info@rechtsatelier-kanzlei.de
telefon: 0221/20194638
Fax: -

Inspektor ochrony danych osobowych Rechtsatelier GbR jest dostępny pod powyższym adresem, pani Dagmara Döll/Angela Busemann, lub pod adresem: datenschutzbeauftragte@rechtsatelier-kanzlei.de. 

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Podczas wizyty na stronie internetowej

Po wywołaniu naszej strony internetowej www.rechtsatelier-kanzlei.de/ www.rechtsatelier-kanzlei.com, informacje są automatycznie wysyłane na serwer naszej strony internetowej przez przeglądarkę używaną w urządzeniu końcowym. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

Adres IP wnioskującego komputera,
Data i godzina dostępu,
Nazwa i adres URL pobranego pliku,
Strona internetowa, z której odbywa się dostęp (referrer URL),
używaną przeglądarkę i jeśli dotyczy, system operacyjny komputera oraz nazwę dostawcy dostępu. 

Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

- Aby zapewnić płynne połączenie strony internetowej

- Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz dla innych celów administracyjnych. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych może obejmować: 

    §6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda).
    §6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli przetwarzanie danych służy do zawarcia lub wykonania umowy;
    §6 ust. 1 lit. c) RODO, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia danych;
    §6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, a nasze interesy przeważają nad Państwa prawami i wolnościami. 

 

Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystamy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Panstwa osoby. Ponadto, podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po wypełnieniu złożonego przez Państwa wniosku.

c) Kontakt przez e-mail

Oczywiście zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z nami bez użycia formularza kontaktowego, wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres e-mail. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, oprócz treści podanych w e-mailu będą przetwarzane następujące dane osobowe: 

E-Mail - Adres
Nazwisko

E-mail jest używany do przypisania Państwa pytania i umożliwia odpowiedz. Kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Opisane powyżej przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępnienie interfejsu do komunikacji z Państwem jest, podobnie jak w przypadku formularza kontaktowego, w naszym uzasadnionym interesie, który generalnie będzie zgodny z Państwa interesem w szybkim i łatwym skontaktowaniu się z nami. Gdy tylko Państwa wniosek zostanie rozpatrzony i sprawa, o której mowa, zostanie ostatecznie wyjaśniona, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną usunięte. Dalsze składowanie może być prowadzone w indywidualnych przypadkach, jeśli jest to wymagane przez prawo.

d) Wysyłanie dokumentów aplikacyjnych

Charakter i zakres przetwarzania danych

Jeśli są Państwo zainteresowani jednym z naszych ogłoszonych stanowisk lub chcieliby Państwo przesłać nam niezamówioną aplikację, w każdej chwili mogą Państwo przesłać nam swoje dokumenty aplikacyjne pocztą pisemnie lub pocztą elektroniczną. Zapewniamy, że będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji procesu aplikacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z dokumentów aplikacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Przechowamy Państwa dane przez 4 miesiące po zakończeniu procesu aplikacyjnego (akceptacja lub odrzucenie).


Ujawnienie informacji

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

- udzielił Pan/Pani wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO
- ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie Państwa danych leży w Państwa nadrzędnym interesie wartym ochrony,
- w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO
- jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. B RODO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

Cookies

Na naszej stronie internetowej  nie używamy plików cookie.

Narzędzie do analizy (Plausible)

Korzystamy z usługi analitycznej open source Plausible, Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403 Tartu, Estonia, która jest hostowana w Niemczech, do anonimowej analizy statystycznej naszych stron internetowych. W oparciu o dane anonimowe, analiza nie pozwala na wyciąganie wniosków na temat poszczególnych osób. W szczególności nie można śledzić odwiedzających przez kilka dni. Nie są ustawione żadne pliki cookie. Przetwarzane są następujące dane:

(1) Adres URL strony

(2) Odsyłacz HTTP

(3) Przeglądarka

(4) System operacyjny

(5) Typ urządzenia

(6) Kraj (adres IP nie jest zapisywany)

Więcej informacji na temat Plausible można znaleźć na stronie https://plausible.io/data-policy.

 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, nasz uzasadniony interes.

 

Celem korzystania z Plausible jest ocena i optymalizacja naszej strony internetowej. Ponieważ Plausible przetwarza dane anonimowo i oceniamy tylko trendy użytkowania, nasze uzasadnione interesy przeważają nad Twoimi wolnościami.

 

Media społecznościowe i linki zewnętrzne

Oprócz niniejszej strony internetowej prowadzimy również działalność w mediach społecznościowych: na Facebooku i Instagramie. Administratorem danych obu stron w rozumieniu GDPR jest Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.


Gdy użytkownik odwiedza taką stronę, dane osobowe mogą zostać przesłane do dostawcy sieci społecznościowej. Operatorzy sieci społecznościowych mogą również przetwarzać dane użytkownika na serwerach w państwie trzecim, a więc poza Unią Europejską.

Pragniemy również zaznaczyć, że nasza strona internetowa zawiera dalsze linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, przy czym nie mamy wpływu na przetwarzanie danych na tych stronach.

Ponadto dostawca sieci społecznościowej przetwarza na przykład adres IP użytkownika, typ procesora i wersję używanej przeglądarki, w tym wtyczki. Jeśli podczas odwiedzania takiej strony użytkownik jest zalogowany na swoim profilu w danej sieci społecznościowej, może się zdarzyć, że sieć ta przypisze go ponownie do odwiedzanego konta.

Cel i zakres gromadzenia danych przez daną sieć społecznościową oraz ich dalsze przetwarzanie, a także prawa użytkownika w tym zakresie można znaleźć w odpowiednim regulaminie danej strony odpowiedzialnej.

Zasady dotyczace danych na Instagram

Zasady dotyczące danych na Facebooku

 

Dotknięte prawa

Masz prawo:

- w celu uzyskania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RADO. W szczególności użytkownik może zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, w którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, anulowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu istnienia prawa do odwołania, pochodzenia jego danych, jeżeli nie zostały one przez nas zgromadzone, jak również istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat szczegółów takich danych;
- zgodnie z art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
- zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
-zgodnie z art. 18 RODO, domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dokładność danych jest kwestionowana przez Panstwa, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my już ich nie wymagamy, ale wymagasz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
- zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo podaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie;
- zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania swojej zgody w każdej chwili. W związku z tym nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości oraz złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania, lub pracy oraz do naszego biura.


Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, po prostu wyślij e-mail na adres: datenschutz@rechtsatelier-kanzlei.de.

 

 

Ochrona danych

W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas ich przesyłania stosujemy tzw. metodę szyfrowania TLS (klucz 256 lub 128 bitowy, w zależności od klienta, TLS 1.2. i 1.3), którą można rozpoznać po małym symbolu kłódki w wierszu adresu URL naszej strony internetowej. Ponadto zabezpieczamy nasze systemy informatyczne za pomocą licznych środków technicznych i organizacyjnych (np. zapory sieciowe, ochrona antywirusowa, umowy o poufności, umowy dotyczące realizacji zamówień).

 

Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i ma status z luty 2022 r. Ponieważ zmiany w prawie lub zmiany w naszych wewnętrznych procesach zakładowych mogą spowodować konieczność dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, prosimy o regularne czytanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Polityka prywatności jest dostępna, zapisywana i drukowana w dowolnym momencie na stronie https://rechtsatelier-kanzlei.de/de/datenschutz.